Elliott Dalga Teorisi

Elliot Dalga Teorisi, yatırımcı ve piyasa psikolojisinin döviz paritelerinde oluşturmuş olduğu dalgalanmalar üzerine kurulmuş bir teoridir. Teorinin bilinirliği Ralp Nelson Elliott tarafından 1938 yılında, Charles J. Collins’le beraber, çalışmalarını tanıttığı “The Wave Principle” isimli kitabını yayımlası ile artmıştır. Ortaya konulan teorinin bugün bile geçerliliği söz konusudur. Teknik veriler, devlet politikaları, dövizler, senetler, hisseler v.b. akla gelebilecek her türlü finansal enstrüman kitle psikolojisinden etkilenebilen metalardır. Bu nedenle, Elliott Dalga Teorisi finans piyasaları için oldukça önemli bir kavramdır. 

Adım Adım Forex Elliott Dalga Teorisi

Peki, Elliott Dalga Teorisi’ni bilmek yatırımcıya bu piyasada nasıl bir avantaj kazandıracak? Eğer ki yatırımcı bu teoriyi iyi kavrar ve yeterince alıştırma yaparak kendini hazırlarsa, bir süre sonra her hangi bir yardımcı elemana (indikatör) ihtiyaç duymadan piyasanın hangi yöne gidebileceğine dair tahminlerde bulunabilir. Ancak bu zor ve zamanla oluşabilecek bir kabiliyettir. Bunun için yatırımcının sıkı çalışıp, bol alıştırma yapması gerekmektedir.

Bu bölümde, sizlere Elliott Dalga Teorisi’nin temellerini ve formları anlatılacaktır. Aşağıda bulmuş olacağınız bilgilerle, Elliott hakkında kafanızda oluşan bir çok soru işaretini giderebilirsiniz. Bu bölüm piyasadan örnekler barındırmamaktadır. Bir sonraki başlık olan Elliott Örneklerinde konu çok daha fazla pekişecektir.

Ücretsiz deneme hesabı edinin ve hemen şimdi alıştırmalarla kendinizi geliştirin. Aşağıdaki formasyon yapıları için de bu deneme hesabı üzerinden alıştırmalar yapabilirsiniz.

Elliott Dalga Teorisinin Mantığı

                                                 

Elliott temel olarak 8 adımlı dalga (1,2,3,4,5,A,B,C) teorisidir. Bu dalga teorisine göre, piyasalar merdivenlerden oluşur ve her dalga, bir önceki dalganın belli bir yüzdesini geri almaya çalışır. Bu durumu özetleyecek en güzel cümle şudur:

“Her çıkışın bir inişi, her inişin de bir çıkışı vardır.”

Her dalga belli bir yatırımcı grubunu temsil eder. 1,3,5,B itici, yani boğalara (Boğalar finans piyasalarında alım yapan grup olarak adlandırılır.) hitap eden, 2,4,A,C ise toparlayıcı, yani ayılara (Ayılar piyasalarda satış yapan grup olarak adlandırılır.) hitap eden dalga gruplarıdır. Yukarıdaki birinci resim yükseliş trendi için numaralandırılmış bir grafiktir. Aynı grafiğin tam ters çevrilmiş halini düşüş trendi için de düşünebilirsiniz. Bu sefer 1,3,5,B ayıları, 2,4,A,C ise boğalara hitap edecektir.  Daha demin her bir dalganın belli grup yatırımcıya özel olduğunu belirtilmişti. Bununla beraber her dalganın kendine ait has özellikleri de bulunmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim:

1.Birinci Dalga

Başlangıç dalgasıdır. Yükseliş trendinde öncü, düşüş trendinde ise ilk satış dalgasıdır. Bu dalganın özelliği genellikle yatay giden piyasa seyrinden sonra ortaya çıkması veya ani düşüşlerden sonra tekrar ilk yükselme trendini başlatmasıdır. Genellikle yatay giden piyasa seyrinde, kanalı kırarak, yükseliş trendi ise yukarı yönde, düşüş trendi ise aşağı yönde, yeni başlayacak olan trendin ilk sinyalini verir. Düşüş trendlerinde ise kanalı kıran ilk dalga genellikle yine 1. dalga olacaktır.

             

 2. İkinci Dalga

Yükseliş trendinde geri çeken, düşüş trendinde ise itici dalgadır. İkinci dalganın ilk hedefi, birinci dalganın %38.2’sini, ikinci hedefi %50’sini, üçüncü hedefi %61.8’ini, dördüncü ve oluşabilecek son hedefi ise %76.4’ünü geri almaktır. Aşağıdaki şekilde görmüş olduğuz siyah çizgili çubuk birinci dalgayı, sarı çizgili çubuk ise ikinci dalgayı temsil etmektedir.  Sayılar kafanızı karıştırmasın, tamamen Fibonacci yardımcı doğrularıyla kolayca görebileceğiniz oranlardır. Onun için yüzdelik sayıları Fibonacci kısmında gösterilecektir. İkinci dalga hakkında bilinmesi gereken en önemli özellik:

“İkinci dalga hiç bir zaman birinci dalganın tamamını geri alamayacaktır.”

 3.Üçüncü Dalga

Elliott Dalga Teorisi içerisindeki en önemli dalga denebilir. En uzun dalgadır. Başlangıcından 1.dalga son noktasına kadar uzandığı kısımda kuvvetli işlem sinyali verir. Genellikle trend belirleyicisidir. Yükseliş trendinde en çok alımlar ve düşüş trendinde en çok satışlar bu kısımda gerçekleşebilir. Kanalların oluşabileceği bir dalgadır. Üçüncü dalgada dikkat edilmesi gereken nokta, hızlı yol alabilecek ve piyasadaki bir çok boğa ve ayıyı aniden içine çekecek bir dalgadır. Dahası, yatırımcı psikolojisine en çok dikkat edilmesi gereken dalgadır. Örneğin aşağıdaki resimde bulunan kuvvetli işlem sinyali aralığına baktığımızda, eğer ikinci dalga daha çok yatay bir seyir izleyerek bittiyse, üçüncü dalganın başlangıcı çok daha sert ve dik olacaktır. Ancak birinci dalganın bitiş noktasına (üst kırmızı çizgi fiyat seviyesi) vardığında yatırımcı psikolojisi, satışlara doğru yönelecek ve bu noktada geri çekilmeler yaşanacaktır. İşte bu nokta, üçüncü dalganın başlangıç bölgesinde alım yönünde işleme giren bir yatırımcı için işlemi kapatma noktasıdır. Bu aslında yatırımcı tercihine kalmıştır, işlemi kapatmayıp bekleyebilir de, çünkü geri çekme bittiği an üçüncü dalga, birinci dalga bitiş noktası direncini yukarı yönde kırarak hızla yol almaya devam edebilir. Bu piyasada “ralli” olarak adlandırılır.

4.Dördüncü Dalga

Dördüncü dalga, üçüncü dalgadaki ralliden sonra kâra doyan yükselişte boğaların, düşüşte ise ayıların geri çekilmesi sonucu oluşan dalgadır. Genellikle aşağıdaki şekilde de görmüş olduğunuz yatay ve üçgen formlarda oluşurlar. İşleme girmek için önerilmeyen bir bölgedir. İşlemden çıkmak için doğru bir bölgedir. Dördüncü dalga ile ilgili dikkat edilmesi gereken, bu bölgedeyken açıklanan önemli bir ekonomik veri beşinci dalganın aniden başlamasına sebep olabilir ve bu da güzel bir işleme girme sinyalidir. Onun dışında bir diğer önemli nokta da ikinci ve dördüncü dalgaların genellikle birbirlerini taklit etmeleridir.

“Dördüncü dalga hiç bir zaman birinci dalga bitiş noktasına dokunamaz.”

5.Beşinci Dalga

Beşinci dalga, üçüncü dalga kadar kuvvetli bir ivmeye sahip olamayabilir. Dördüncü dalganın geri çekmesinden sonra hala piyasadan ümitli olan yatırımcılar sayesinde oluşacak bir itki dalgasıdır. Aşağıdaki şekilden de görülebileceği üzere; birinci, üçüncü ve beşinci dalgalar ile ikinci ve dördüncü dalgaların bitiş fiyat noktalarının ilk hedefi her zaman bir kanal oluşturabilmektir. Ne yazık ki bu her zaman gerçekleşemez ancak gerçekleştiğinde de kanalı aşmalarda güzel işlem sinyalleri verebilir. Beşinci dalga her zaman üçüncü dalga bitiş noktasını aşamayabilir. En çok o noktaya kadar çıkıp geri çekim dalgaları başlayabilir. İşte bu yüzden dördüncü dalgayla beraber sonraki her dalgada ekonomik haberlere ve açıklamalara çok daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

İlk beş dalganın oluşumunda bazı istisnalar meydana gelebilmektedir. Bunlardan en yaygın olanı, genişlemelerdir. Eğer piyasa birinci ve ikinci dalgadan itibaren, dik ve sert yükselişler ve düşüşlerde ise yatay olarak genişleyerek yükseliyor ve düşüyorsa, kanal formları üçünçü dalga olmaksızın, aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere; birinci ile beşinci, ikinci ile dördüncü dalgalar arasında oluşabilmektedir.

Yukarıda görmüş olduğunuz kanal çizgilerinin birbirine paralelliği şart değildir. Şayet bu kanal konik şekil de alabilirdi. Kanal çizgilerinin birbirine göre konumunu dalgaların genişlemelerini ve sert çıkışlarını etkileyecektir. Onun dışında geride bıraktığımız ilk 5 dalga kendi içlerinde sürekli olarak 5,3,5,3,5,3,5 dalga sistemini oluşturabilecek yapıya sahiptir.

6.Muhteşem Üçlü

Artık ümitlerin bittiği, bir çok insanın piyasada kazandığı parayı kaybetmesine sebep olabilecek üçlemeye sıra geldi yani A,B,C dalgalarına. Bu üç dalgaya çok dikkat edilmesi gerekir çünkü ilk beş dalganın belirgin özelliklerine karşılık A,B,C dalgalarının da bir o kadar kafa karıştırabilecek hareketleri mevcuttur.

Bazı yatırımcı tipleri ekonomik göstergelerden ve piyasa hareketlerinden daha hızlı bir şekilde etkilenerek pozisyon almaktadır. A,B,C dalgalarının öncüleri olan bu yatırımcılar A,C dalgalarında düzeltme yani geri çekme yaparken B dalgasında da itki özelliği göstermektedirler. Yukarıda bahsedilen 5,3,5sistemini bu dalgalarda da görmek mümkündür. Aşağıdaki resimde de bir örneği mevcuttur.

Beşinci dalgada karşılaştığımız durumun bir benzeri A,B,C dalgaları içinde de yaşayabilmekteyiz. Daha çok ekonomik haberlerdeki gelişmeler doğrultusunda; A,C dalgaları aynı seviyeye erişebilmektedirler. Örneğin düşüş trendinde, A dalgası bitip B dalgası başladığında, B dalgasının bitiş noktası, C noktasının ise başlangıç noktası, A dalgasının başlangıç noktasına kadar gelebilmektedir. Bu durumda yatay bir görüntü oluşmaktadır.

Yukarıdaki resimden de görüleceği üzere, B dalgası bazı durumlarında ters tepki gösterip, yatay kanalı aşarak 3,3,5 dalga formunu oluşturmaktadır. Bazı durumlarda ise aşağıdaki şekilde de görülebileceği üzere, B dalgası ile üçüncü dalganın bitiş noktaları simetri sağlayarak omuz baş omuz veya ters omuz baş omuz farmasyonu oluşturabilmektedir. Bu durumda C dalgası kanaldan çıktığı fiyat noktasında kuvvetli işlem sinyali vermektedir.

Bir başka açığa çıkan dalga dormu ise A,B,C,D,E dalga formudur. Aşağıdaki şekilden de görüleceği gibi ekonomik açıklamalara ve piyasa seyrine göre bazı durumlarda A,B,C dalgaları genişleyerek D ve E şeklinde uzantılar da oluşturabilirler ve sonucunda konik bir kanal meydana gelir. Böyle durumlarda kanaldan çıkan dalgalar kuvvetli işlem sinyalleri verir.

Bir sonraki adım olan Elliott Örnekleri başlığındaki Elliott örneği ile, piyasa içerisinde Elliott’un nasıl bulunacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmıştır.Üye olun.

Üye olun.

Mail listemize üye olarak, en son haber ve güncel makalelerle piyasaya hakim olun. Mailinize gelen onay e-mailini kabul etmeyi unutmayın!

Teşekkürler. Başarılı bir şekilde üye oldunuz. Mailinize gelen e-maili onaylamayı unutmayın!

Pin It on Pinterest

Shares